ກິນກາເຟເວລາໃດດີທີ່ສຸດ ?

ນັກວິໄຈພັດທະນາຊ່ວຍວິເຄາະຊ່ວງເວລາ ແລະ ປະລິມານທີ່ເໝາະສົມໃນການກິນກາເຟ,ເຄີຍເປັນບໍ່ມື້ໃດຂາດກາເຟຄືກັບຊີວິດຂາດອັນໃດອັນໜຶ່ງໄປ ຮ່າງກາຍບໍ່ມີພະລັງຂັບເຄື່ອນ ເປືອກຕາກໍ່ຈະປິດລົງຕະຫຼອດ ເຮັດວຽກກໍ່ຕິດຂັດນັ້ນນີ້ເຕັມໄປໝົດ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ກໍ່ແອບຢ້ານວ່າຖ້າກິນກາເຟໄປຫຼາຍໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບອີກ.

ນັກວິໄຈໃນສະຫະລັດໄດ້ອອກແບບອັນກໍລິທຶມຂື້ນມາເພື່ອຈະຊ່ວຍຫາ, ຊ່ວງເວລາ ແລະ ປະລິມານ ທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ກັບການກິນກາເຟໃຫ້ກັບແຕ່ລະຄົນໂດຍສະເພາະ ໂດຍວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກຮູບແບບການນອນຫຼັ້ບຂອງເຮົາ ຫຼື ເວົ້າໃຫ້ຊັດຄື ອອກແບບຮູບແບບການດື່ມກາເຟໃຫ້ເຮົາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບເວລາຂອງການນອນຫຼັບນັ້ນເອງ.

ທັງນີ້ນັກວິໄຈໄດ້ທົດລອງສ້າງແພດຟອມຊື່ວ່າ 2B-Alert Web ໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ເຂົ້າໄປໃສ່ຂໍ້ມູນປະລິມານການນອນຫຼັບ ແລະ ການກິນກາເຟໃນແຕ່ລະມື້ເຂົ້າໄປ ຫຼັງຈາກນັ້ນລະບົບຈະວິເຄາະ,ສ້າງຕາຕະລາງການນອນຫຼັບ ແລະ ປະລິມານຄາເຟອິນທີ່ເຮົາຄວນໄດ້ຮັບກັບມາໃຫ້.

ເປົ້າໝາຍສໍາຄັນຂອງໂປເຈັກນີ້ຄືການເພິ່ມປະສິດທິພາບຂອງການກິນກາເຟໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດລວມເຖິງການແກ້ບັນຫາການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຊຶ່ງເປັນອາການທີ່ຜູ້ຄົນຈໍານວນຫຼາຍກໍາລັງເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.

ນອກຈາກນີ້ນັກວິໄຈຍັງໃຫ້ອັນກໍລິທຶມທີ່ວ່ານີ້ຊ່ວຍສ້າງປະໂຫຍດແກ່ຄົນຫຼາກຫຼາຍກຸ່ມ ເຊັ່ນ: ນັກຮຽນທີ່ຕ້ອງອ່ານໜັງສືສອບເສັງ, ນັກບິນທີ່ມີຕາຕະລາງເຮັດວຽກຂ້າມມື້ຂ້າມຄືນ, ຕະຫຼອດຮອດຄົນຂັບລົດທີ່ຕ້ອງມີສະຕິເທິງທ້ອງຖະໜົນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

Jaques Reifman ນັກວິໄຈດ້ານ Computing Software ຈາກ U.S Army Medical Research and Materiel Command ລັດແມຣິແລນ ສະຫາລັດບອກວ່າງານວິໃຈຄັ້ງນີ້ໄດ້ເພິ່ມປະສິດທິພາບຂອງການກິນກາເຟໄດ້ແທ້.ພວກເຮົາສາມາດເພິ່ມຄວາມຕື່ນຕົວໄດ້ເຖິງ 64% ໂດຍທີ່ກຸ່ມຕົວຢ່າງຍັງບໍລິໂພກຄາເຟອິນໃນປະລິມານເທົ່າເດີມ Reifman ກ່າວໄວ້

ເບິ່ງໄດ້ວ່າຍຸກນີ້ຢູ່ໃນຍຸກເທັກໂນໂລຢີກໍາລັງມີບົດບາດກັບຊີວິດປະຈໍາວັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໃນທາງໜຶ່ງມັກຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໃຊ້ຊີວິດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ ແຕ່ໃນອີກບາງມຸມນັ້ນກໍ່ໜ້າສົນໃຈວ່າ ແລ້ວຊີວິດພວກເຮົາຈະເປັນຕົວຂອງຕົວເອງໄດ້ນ້ອຍລົງຫຼືບໍ່, ໃນເມື່ອ​ອັນກໍລິທຶມ ຫຼື ປັນຍາປະດິດສາມາດຄິດ ແລະ ຕັດສິນໃຈໃຫ້ເຮົາໄດ້ຫຼາຍຂື້ນເລື້ອຍໆ.