ກຳແທ້ໆ... ສິກວນໝູ່ແຕ່ເວນກຳນຳທັນ 555

=====================

Cr: BCG Ch.