ກຳເເພງຍັກ

ກຳເເພງຍັກ

ກຳແພງຍັກ

ອີງຕາມນະວະນິຍາຍໄດ້ເວົ້າວ່າກຳແພງນີ້ເອີ້ນວ່າກຳແພງຍັກສ້າງຂື້ນໃນສະໄໝອານາຈັກສີໂຄດຕະບອງ ຊຶ່ງບາງຄົນກໍ່ ເວົ້າວ່າເຖີ່ງມັນຈະເກີດຂຶ້ນເອງ ຕາມທຳມະຊາດແຕ່ມັນກໍ່ສາມາດປະສົມປະສານເປັນລະບົບປ້ອງກັນໃນຍຸກສະໄໝນັ້ນ. ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ຄວນໄປຢ້ຽມຢາມ, ກຳແພງຍັກຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງທ່າແຂກໄປທາງທິດເໜືອ 8 ກິໂລແມັດຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ່ 13d www.khammouanetourism.com