ກຳຈັດຮອຍຕີນກາດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ

ບໍ່ອາດປະຕິເສດໄດ້ວ່າຕອນນີ້ຕໍ່ໃຫ້ເຈົ້າມີອາຍຸ 40 ກວ່າ ທ່ານກໍເຮັດໃຫ້ທ່ານເອງສາວໄປຕະຫລອດການທັງສັນຍະກຳ, ສີດຟິນເລີ ແຕ່ເຈົ້າຈະ ແນ່ໃຈໄດ້ຢ່າງໃດວ່ານັ້ນຄືສິ່ງທີ່ປອດໄພຮ້ອຍເປີເຊັນຍິ່ງຮອຍຕີນກາທີ່ເປັນບັນຫາກວນໃຈສາວໆບາງຄົນມີຕັ້ງແຕ່ຍັງສາວໆຈະດີກວ່າບໍ່ຖ້າເຈົ້າຮູ້ຈັກເບິ່ງແຍງຕົວເອງຫລີກໜີຕີນກາໄດ້ດ້ວຍວິທີທຳມະຊາດທີ່ບໍ່ທຳຮ້າຍເຈົ້າຍິ່ງກັບດວງຕາແລ້ວວິທີທຳມະຊາດອາດຄືວິທີທີ່ເຈົ້າເບິ່ງຂ້າມ


1.ໃຊ້ຄີມກັນແດດເຮົາເວົ້າຈົນປາກປຽກປາກວ່າໃຫ້ໃຊ້ຄີມກັນແດດເພາະນອກຈາກຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດມະເຮັງຜິວໜັງແລ້ວຍັງສາມາດ ປ້ອງກັນການທຳລາຍຜິວໄດ້ດ້ວຍແສງແດດທຳລາຍຜິວເຈົ້າໄດ້ຫລາຍກວ່າທີ່ເຈົ້າຄິດລວມໄປເຖິງຕີນກາດ້ວຍນັ້ນເອງ
2.ໃສ່ແວ່ນກັນແດດສາວໆຫລາຍຄົນຮູ້ສຶກເສີຍໆກັບການໃສ່ແວ່ນກັນແດດແຕ່ຮູ້ບໍ່ສາວໆແວ່ນກັນແດດນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ໜີຕີນກາໄດ້ບໍ່ວ່າຈະໄປ ໃສຢ່າລືມພົກໄປແລ້ວຢ່າງລືມໃສ່
3.ໃຊ້ eye cream ເປັນການແກ້ບັນຫາທີ່ກົງຈຸດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງນ້ອຍສຸດໂດຍເລືອກໃຊ້ອາຍຄີມທີ່ເນັ້ນເລື່ອງຮອງຮອຍແລະເຕີມເຕັມຂຸມ ເລິກຈະຊ່ວຍລຸດຄວາມແຈ້ງຂອງຕີນ ກາໄດ້
5. ນວດຮອບດວງຕາ ຕີນກາເກີດຈາກການກະຕຸກຂອງໃບໜ້າຢ່າງວ່ອງໄວເຊັ່ນການຍິ້ມ ຫົວ ຊຶ່ງໄປເພີ່ມຮອງຮອຍຂອງໃບໜ້າໄດ້ງ່າຍ ເພາະ ສະນັ້ນເຈົ້າຈຶ່ງຄວນຜ່ອນຄາຍຜິວໜັງບໍລິເວນຕ່າງໆທີ່ມີຮອງຮອຍແລະຢ່າລືມທາຄີມບຳລຸງນຳ
6.ນວດໜ້າເດ່ຕໍ່ເນື່ອງຈາກຂໍ້ທີ່ແລ້ວການນວດໜ້າຈະຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍອາການຕຶງຕ່າງໆຂອງໃບໜ້າແລະຍັງຊ່ວຍກະຕຸ້ນລະບົບໝຸນວຽນ ເລືອດຂອງໃບໜ້າດ້ວຍຖ້າມີເງີນກໍໄປນວດທີ່ຮ້ານເລີຍເພາະບໍ່ຕ້ອງລຳບາກເຮັດເອງແຕ່ຖ້າງົບນ້ອຍກໍລອງຫາເຄື່ອງນວດໜ້າຫລືວິທີໂຍຄະໜ້າກໍໄດ້

............................................................................................................................................................................................................................................................................................