ກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກ

ກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກ (The Milky Way Galaxy) ຄືກາແລັກຊີ່ທີ່ໂລກ ແລະ ດາວອື່ນໆໃນລະບົບສຸລິຍະ (Solar system) ມີດວງຕາ​ເວັນເປັນແກນກາງອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັບດາວອື່ນໆ ນັບແສນລ້ານດວງ​ເຊິ່ງບາງຄັ້ງຝຣັ່ງກໍເອີ້ນວ່າ Our home galaxy. ທາງຊ້າງເຜືອກເປັນກາແລັກຊີ່ຂະໜາດໃຫຍ່​ເຊິ່ງມີຫຼຸມດໍາຂະໜາດຍັກ ຫຼື Super massive black hole ເປັນຈຸດສູນກາງ.

ລັກສະນະໂດຍທົ່ວໄປຂອງກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກ

ກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກມີລັກສະນະເປັນກາແລັກຊີ່ຮູ​ບກົ້ນຫອຍ ຫຼື Barred spiral galaxy ມີແຂນ ຫຼື ເສັ້ນທີ່ເປັນຈຸດລວມຂອງດວງດາວຢູ່ຫຼາຍເສັ້ນໂດຍທີ່ທຸກເສັ້ນໂຄຈອນຮອບຈຸດສູນກາງຂອງກາແລັກຊີ່​ເຊິ່ງເປັນຫຼຸມດໍາຂະໜາດໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັນດັ່ງຮູບ.

ກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງ ຫຼື ຄວາມກວ້າງປະມານ 100,000-180,000 ປີແສງ ແລະ ໜາປະມານ 2,000 ປີແສງ (1 ປີແສງ = 9.46 ລ້ານລ້ານກິໂລ​ແມັດລອງຄູນເບິ່ງ​ເດີວ່າກາແລັກຊີ່ຂອງເຮົາກວ້າງ ແລະ ໜາຈັກກິໂລ​ແມັດ) ນັກດາລາສາດໄດ້ມີການສັນນິຖານໄວ້ວ່າກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກຂອງເຮົາມີດາວລຶກຢູ່ປະມານ 200,000-400,000 ລ້ານດວງ ແລະ ​ເຄິ່ງໜຶ່ງໃນຈໍານວນນີ້ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າດວງຕາ​ເວັນໂດຍດາວທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທີ່ພົບໃນປັດຈຸບັນຄື UY Scuti ​ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງອອກໄປປະມານ 9,500 ປີແສງມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງໃຫຍ່ກວ່າດວງຕາ​ເວັນປະມານ1,700 ເທົ່າສ່ວນດາວ ອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດຄື HD-140283 ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າດວງອາທິດ 1.4 ເທົ່າອາຍຸປະມານ 13,700 ລ້ານປີ​ເຊິ່ງໃກ້ຄຽງກັບອາຍຸຂອງຈັກກະວານພາຍຫລັງການເກີດ Big bang.

ເມື່ອເບິ່ງໃນລະດັບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂຶ້ນໄປຈະພົບວ່າກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກເປັນຫນຶ່ງໃນກຸ່ມກາແລັກຊີ່ທີ່ລວມຕົວກັນເປັນຈຸກ ເອີ້ນວ່າ The Local Group ຊຶ່ງປະກອບໄປດ້ວຍກາແລັກຊີ່ນ້ອຍໃຫຍ່ທັງຫມົດ 54 ກາແລັກຊີ່.

ເມື່ອຫຍັບພາບໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນໄປອີກນັກວິທະຍາສາດພົບວ່າ Local group ຂອງເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກຸ່ມກະຈຸກກາແລັກຊີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຊື່ວ່າ Virgo Supercluster ດັ່ງພາບ

ໃນສ່ວນຂອງລະບົບສຸລິຍະ ຫຼື Solar system ຂອງເຮົານັ້ນຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງກາງ ຂອງທາງຊ້າງເຜືອກ (ເມື່ອວັດອອກມາຈາກຈຸດສູນກາງ) ​ເວົ້າຄື ຢູ່ດ້ານໃນຂອງແຂນທີ່ຊື່ວ່າ Orion arm ຊຶ່ງຫ່າງຈາກຈຸດສູນກາງຂອງກາແລັກຊີ່ປະມານ 26,000 ປີແສງ.

ສ່ວນກາແລັກຊີທີ່ຢູ່ໃກ້ກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດມີ ຊື່ວ່າກາແລັກຊີແອນໂດເມດາ (Andromeda Galaxy, M31) ມີຂະຫນາດໃກ້ຄຽງກັບກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກແຕ່ມີຈໍານວນດາວຫຼາຍກວ່າ ຄືປະມານ 1 ລ້ານລ້ານດວງຢູ່ຫ່າງອອກໄປ 2.54 ລ້ານປີແສງໂດຍມີ  ທິດທາງການເຄື່ອນທີ່ແລ່ນເຂົ້າຫາກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກຂອງເຮົານັກດາລາສາດຄາດວ່າໃນທີ່ສຸດແລ້ວກາແລັກຊີແອນໂດເມດາ ແລະ ກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກຈະຫລອມລວມກັນເປັນກາແລັກຊີໃຫມ່ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍຊຶ່ງຫນ້າຈະເກີດຂຶ້ນໃນອີກປະມານ 5,000 ລ້ານປີຂ້າງໜ້າ.