ກາສເຮືອນກະຈົກອາດເຮັດໃຫ້ອາຫານໃນເຂົ້າຫຼຸດລົງ

ສະພາບບັນຍາກາດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີກາຊ໌ຄາຣບອນໄດອອກໄຊດ໌ຢູ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ ຈະເປັນຕົວເຮັດໃຫ້ພືດອາຫານຫຼັກຂອງຊາວໂລກຕົວຢ່າງເຂົ້າມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂຄສະນາການຫຼຸດລົງ ໂດຍເຂົ້າ ແລະ ພືດທີ່ເປັນອາຫານອື່ນໆ ຈະສູນເສຍວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດສໍາຄັນໄປໃນປະລິມານຫຼາຍເນື່ອງຈາກພາວະຜິດປົກກະຕິໃນການສັງເຄາະແສງ

ນັກວິທະຍາສາດຈາກ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອອດສເຕຣເຣຍ ແລະ ສະຫາລັດ ຮ່ວມກັນຕີພິມຜົນການສຶກສາດັ່ງກ່າວໃນວາລະສານ science Advances ໂດຍຊີ້ການວ່າການເພີ່ມຂື້ນຂອງກາຊ໌ຄາຣບອນໄດອອກໄຊດ໌ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການເຮືອກະຈົກ ແລະ ພາວະໂລກຮ້ອນນັ້ນ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ປະລິມານສານອາຫານໃນເຂົ້າປູກໃໝ່ຫຼຸດລົງ ຊຶ້ງສານອາຫານເຫຼົ່ານີ້ລວມເຖິງວິຕາມິນບີ1, ບີ2, ບີ5, ບີ9, ໂປຣຕີນ, ທາດເຫຼັກ ແລະ ສັງກະສີ ດ້ວຍ

ນັກວິໄຈໄດ້ກ່າວວ່າ ໄດ້ທົດລອງປູກເຂົ້າ 18 ຊະນິດພັນ ໃນແປງປູກເຂົ້າກາງແຈ້ງນອກຫ້ອງປະຕິບັດການໃນປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍຈັດໃຫ້ຕົ້ນເຂົ້າຢູ່ໃນບັນຍາກາດທີ່ມີ ກາຊ໌ຄາຣບອນໄດອອກໄຊດ໌ ເຂັ້ມຂຸ້ນເຖິງ 568-590 ppm ສ່ວນໃນລ້ານສ່ວນ ຊຶ່ງເປັນປະລິມານທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນກວ່າບັນຍາກາດໂລກ ໃນປັດຈຸບັນຊຶ່ງຢູ່ທີ່ 410 ppm

ຊຶ່ງປະກົດວ່າເຂົ້າທີ່ຢູ່ໃນແປງດຶງເອົາ ກາຊ໌ຄາຣບອນໄດອອກໄຊດ໌ ໃນອາກາດໃຊ້ໃນການສັງເຄາະແສງເປັນສັດສ່ວນທີ່ຫຼາຍຂື້ນເກີນກວ່າລະບົບເຜົາຜານຂອງພືດຈະຮັບໄຫວເຮັດໃຫ້ມີ ຄາຣບອນ ສະສົມໃນເມັດເຂົ້າຫຼາຍ ແຕ່ຕົ້ນເຂົ້າຈະໃຊ້ຮາກດຶງເອົາສນອາຫານຈາກໃນດິນຊຶ່ງເປັນທີ່ມາຂອງວິຕາມິນແລະແຮ່ທາດນ້ອຍລົງ