ການໃຫ້ຂອງຂັວນທີ່ດີສໍາລັບລູກໆ

ສິ່ງທີ່ເຊື່ອມຄວາມສໍາພັນກັບລູກໄດ້ດີທີ່ສຸດ ຄືເຄື່ອງຫຼີ້ນ ແລະ ການຫຼີ້ນທີ່ດີກັບລູກນັ້ນເອງ

ສິ່ງທີ່ເຊື່ອມຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງລູກ ແລະ ພໍ່ແມ່ໄດ້ດີທີ່ສຸດຢ່າງໜຶ່ງນອກຈາກໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ຮ່ວມກັນກໍ່ຄື ການຊື້ເຄື່ອງຫຼີ້ນໃຫ້ລູກ ແຕ່ຈະຊື້ແບບໃດໃຫ້ລູກມັກ ແລະເປັນປະໂຫຍດລອງອ່ານອນວທາງເຫຼົ່ານີ້

1.ສໍາລັບລູກນ້ອຍໄວ 0-1ປີ ໄວນີ້ການຮຽນຮູ້ເກີດຈາກການກະຕຸ້ນປະສາດສໍາຜັດທັງ 5 ຄວນເລືອກເຄື່ອງຫຼີ້ນທີ່ລູກສາມາດຈັບບາຍໄດ້ ພວກກະດິ່ງ ຕຸກກະຕາທີ່ມີສຽງກຸ້ງກິ້ງ ຂອງຫຼິ້ນທີ່ກ່ຽວກັບການເບິ່ງເຫັນ ການຖືປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປາກ ພວກດູດ ກັດ ຍາງອ່ອນໆ ເຄື່ອງຫຼີ້ນທີ່ໃຊ້ບີບເພື່ອໃຫ້ເກີດສຽງ ເຄື່ອງຫຼີ້ນສໍາລັບການລາກດຶງ ເຊັ່ນ: ລົດລາກ ຫຼືແທ່ງທີ່ສາມາດຕໍ່ເປັນລົດເປັນຕຶກເອົາໄວ້ລຽງຕາມແນວຕັ້ງຫຼືແນວນອນ

2.ເດັກນ້ອຍ 1-2 ປີຈະມີການພັດທະນາທາງດ້ານກ້າມເນື້ອແລະພາສາຫຼາຍ ເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ເຫມາະສົມເຊັ່ນ: ລົດເຂັນ ກ່ອງທີ່ມີຊ່ອງ 3-4 ຊ່ອງສໍາລັບໃສ່ພາລາສະຕິກຢາງທີ່ມີຮູບຮ່າງຕ່າງໆ ດິນສໍທຽນ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍເລີ່ມຕົ້ນຈລຽນແບບເສັ້ນຊື່ ປື້ມແຕ້ມຮູບ ສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍສາມາດເອີ້ນຊື່ໄດ້ ເຊັ່ນ: ລົດ ,ຕຸກກະຕາ, ເຄື່ອງຫຼີ້ນອ່ອນໆ, ໄມ້ຂະຫນາດນ້ອຍສໍາລັບຕໍ່ເຮືອນ ແລະ ປື້ມນິທານ.

3.ໄວກ່ອນອະນຸບານ 2-4 ປີ ໃຫ້ກ່ອງມີຊ່ອງຫຼາຍໆຊ່ອງສໍາລັບຮູບຮ່າງຕ່າງໆ ກ້ອນໄມ້ສີຕ່າງໆ ສໍາລັບການຈັບຄູ່ສີ ເຄື່ອງຫຼີ້ນສໍາລັບການສ້າງເຮືອນ ສໍທຽນ ຫຼື ສໍສີ ເພື່ອແຕ້ມປື້ມຮູບພາບ ລູກປັດໃຫຍ່ໆສໍາລັບເດັກຮ້ອຍ ເປັນຮູບງ່າຍໆ 6ອັນຂື້ນໄປເພື່ອໃຫ້ເດັກຕໍ່ ເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບປະດິດການກໍ່ສ້າງເຮືອນຕຸກກະຕາ, ທີ່ຕັດເຈ້ຍ, ເປັນລົດ 3 ລໍ້, ຝຶກກ້າມຊີ້ນ.

4.ໄວອະນຸບານ 4-6 ປີ ເລົດຖີບ 2 ລໍ້ເລີ່ມຫລິ້ນກັບຫມູ່ເພື່ອນ ອຸປະກອນເຄື່ອງຫຼິ້ນເດັກນ້ອຍເຊັ່ນ: ເຄື່ອງນຸ່ງຊຸດທ່ານໝໍ ຫຼີ້ນຂາຍເຄື່ຶອງບ້ານຕຸກກະຕາ, ສ້າງບ້ານ, ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ເປັນຕົວລະຄອນຕ່າງໆ ຫຼືກາຕູນເປັນຕົ້ນ.

5.ອາຍຸເກີນ 6 ປີຂື້ນໄປ ຕ້ອງເປັນເຄື່ອງທີ່ລາຄາບໍ່ແພງເຊັ່ນ: ບໍ່ຊື້ເຄື່ອງຫຼິ້ນສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ລາຄາແພງໃຫ້ແກ່ເດັກ ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າເດັກນ້ອຍກໍາລັງຢູ່ໄວທີ່ຮຽນຮູ້ ດັ່ງນັ້ນການຫຼີ້ນອາດຈະບໍ່ລະມັດລະວັງຫຼືຍັງດູແລຮັກສາບໍ່ໄດ້ດີ ຂອງຫຼີ້ນທີ່ບໍ່ມີອາຍຸການ ໃຊ້ງານກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ດົນ ແລະ ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ໂດຍເດັກນ້ອຍຕ້ອງຮູ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ຮັກສາສິ່ງນັ້ນໆ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງຂວັນທີ່ລູກໆຢາກໄດ້ຈາກພໍ່ແມ່ກໍ່ຄື ນອກຈາກຂອງຫຼີ້ນແລ້ວກໍ່ຄືເວລາທີ່ຈະໄດ້ຢູ້ດ້ວຍກັນ ແລະຍອມຮັບວ່າເດັກນ້ອຍມີຄວາມສາມາດ ແລະ ການຊື່ນຊົມສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຂອງຂັວນໃດໆ ແລະ ປະເມີນຄ່າບໍ່ໄດ້ ຊຶ່ງເຮົາສາມາດໃຫ້ກັບລູກໆໄດ້ທຸກວັນ