ການເຮັດວຽກຂອງເຟືອງທ້າຍລົດມີໃຜເຄີຍເຫັນບໍ່ ວ່າມັນໝຸນໄດ້ຈັ່ງໃດ

====================

Cr: สุดยอดเครื่องจักร