ການເຮັດບຸນ 10 ຢ່າງທີ່ບາງຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້

ການເຮັດບຸນ 10 ຢ່າງທີ່ບາງຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້

ສະບາຍດີບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານ ທີ່ຮັກແພງ ມື້ນີ້ທາງເວັບໄຊທາເກັດຂອງພວກເຮົາຈະມານໍາສະເໜີ ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານໃຫ້ຮູ້ເຖິງການເຮັດບຸນ 10 ຢ່າງທີ່ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້,ການເຮັດບຸນໃນທາງພຸດທະສາສະໜາ ນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວພຸດເຮົາເຄີຍປະຕິບັດກັນຕະຫຼອດ ກໍຄືເລື່ອງການໃຫ້ທານຖືວ່າເປັນການເຮັດບຸນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ກໍເຊື່ອວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາໃຫ້ທານໄປນັ້ນຈະກັບມາຫາເຮົາໃນພົບໜ້າ ຫຼື ຊາດໜ້າ, ຍິ່ງໃຫ້ທານຫຼາຍເທົ່າໃດໃນຊາດນີ້ ຊາດໜ້າ ຫຼື ໃນພົບໜ້າເຮົາຈະໄດ້ກັບມາຫຼາຍກວ່າ 2 ເທົ່າ ແລະ ເຊື່ອກັນວ່າຖ້າເຮັດບຸນດ້ວຍວິທີອື່ນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນການໃຫ້ທານນັ້ນ ຊາວພຸດເຮົາເຊື່ຶອວ່າ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ບຸນ ຫຼື ໄດ້ບຸນໜ້ອຍກວ່າການໃຫ້ທານ. ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການເຮັດບຸນໃນທາງພຸດທະສາດສະໜານັ້ນ ພຣະພຸດທະອົງໄດ້ກຳນົດໄວ້ ມີເຖິງ 10 ຢ່າງ ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າຫຼາຍທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ ການເຮັດບຸນ 10 ຢ່າງທີ່ກ່າວມານັ້ນໄດ້ແກ່:

 


1. ການເຮັດບຸນດ້ວຍການໃຫ້ທານສະຫຼະຊັບສິ່ງຂອງຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກ ແລະ ສາທາລະນະປະໂຫຍດຕ່າງໆ.
2. ເຮັດບຸນດ້ວຍການຮັກສາສິນ ປະພຶດຖືກຕ້ອງດ້ວຍກາຍ, ວາຈາ ແລະ ຈິດໃຈ.
3. ເຮັດບຸນດ້ວຍການອົບຮົມຈິດໃຈ ຈະເລີນສະມາທິພາວະນາ ແລະ ປະຕິບັດທັມກັມມະຖານ.
4. ເຮັດບຸນດ້ວຍການ ປະພຶດປະຕິບັດ ດ້ວຍຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່.
5. ເຮັດບຸນດ້ວຍການຂົນຂວາຍ ໃນກິດຈະການໄປຕາມຄອງທັມ.
6. ເຮັດບຸນດ້ວຍການ ແບ່ງໃຫ້ຄົນອື່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທຳຄວາມດີຂອງຕົນເອງ.
7. ເຮັດບຸນດ້ວຍການຍິນດີ ເມື່ອຄົນອື່ນໄດ້ດີ ແລະ ຮັບຮູ້ຄວາມດີງາມຂອງຜູ້ອື່ນ.
8. ເຮັດບຸນດ້ວຍການຕັ້ງໃຈຟັງທັມມະ ໂດຍຄວາມເຄົາລົບ.
9. ເຮັດບຸນດ້ວຍການແນະນຳແນວທາງ ທີ່ຖືກຕ້ອງດ້ວຍສິນທັມ.
10. ເຮັດບຸນດ້ວຍການປັບແນວຄິດ ທຳຄວາມເຫັນໃຫ້ກົງຕາມຄວາມເປັນຈິງ.
ຂອບໃຈທີ່ມາເຟສບຸກ: ວັດທະນະທັມຊາວພຸດ ໂດຍ: ພຣະອາຈານ ສຸນິກອນ ຈະເລີນສຸກ.