ການເກັບໄຂ່ໄດ້ດົນ 1 ປີໂດຍບໍ່ງໍ້ຕູ້ເຢັນ

ພຽງແຕ່ມີນ້ຳມັນພືດ ກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ໄຂ່ຂອງເຮົາຢູ່ໄດ້ດົນຍິ່ງຂື້ນ ພຽງໃສ່ຖົງຢ່າງ ແລ້ວຢອດນ້ຳມັນພືດລົງຝາມືເລັກນ້ອຍ ບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ຊຸ່ມຫຼາຍ ຖູນ້ຳມັນທົ່ວມື ແລ້ວນຳໄຂ່ມາລູບທົ່ວໜ່ວຍ ໃຫ້ນ້ຳມັນເຄືອບໄຂ່ຈົນທົ່ວ ແລ້ວເກັບໄວ້ເໝືອນເດິມ ວິທີນີ້ໄຂ່ຈະຢູ່ໄດ້ດົນເຖິງ 10-12 ເດືອນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຊ່ຕູ້ເຢັນນ້ຳມັນຈະເຮັດໜ້າທີ່ກັນອົກຊີແຊນຊຶມເຂົ້າໄປໃນໄຂ່ ເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຢູ່ໄດ້ດົນ