ການຮັບປະທານອາຫານສ້າງກ້າມເນື້ອ

ສຳລັບທ່ານຊາຍກຳລັງເຂົ້າຟີດເນັດອອກກຳລັງກາຍທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມຸ້ງຫວັງຜົນຮ່າງກາຍທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ບາງຄົນ ຫວັງຫຸ່ນນາຍແບບບາງຄົນຫວັງຂັ້ນເປັນນັກເພາະກາຍ ຫຼື ບາງຄົນກໍ່ຫວັງພຽງແຕ່ບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ດີ ໃນຟິດເນັດເຮົາ ສາມາດ ຄວບຄຸມໄດ້ວ່າເຮົາຈະອອກກຳລັງກາຍແບບໃດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ເມື່ອເຖິງເວລາຮັບປະທານອາຫານຫຼາຍຄົນເກືອບ ບໍ່ມີຕົວ ເລືອກວ່າຄວນຈະຮັບປະທານຫຍັງດີ ແລະ ແບບໃດເພື່ອເສີມສ້າງກ້າມເນື້ອໃນແບບທີ່ຕ້ອງການ

ຮັບປະທານອາຫານຟາສຟູດໄດ້ບໍ່?

ໂດຍຫຼັກການແລ້ວອາຫານຟາສຟູດເປັນສິ່ງທີ່ຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ເປັນຂໍ້ຍົກເວັ້ນສຳລັບບາງຄົນທີ່ມີລະບົບເຜົາຜານພະລັງ ງານທີ່ດີ ຫຼື ນັກຫຼິ້ນກ້າມທີ່ມວນກ້າມເນື້ອທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສູງໃນແຕ່ລະມື້ ພວກເຂົາກໍ່ສາມາດຮັບປະທານ ອາຫານຟາສຟູດໄດ້ ພຽງແຕ່ຄວນຈຳກັດຈຳນວນຄັ້ງບໍ່ເກີນໜຶ່ງຄາບຕໍ່ 3 ວັນ ຫຼື ຮັບປະທານເປັນຄັ້ງຄາວຕາມໂອກາດໃນ ຄອບຄົວກໍ່ບໍ່ແມ່ນປັນຫາທີ່ຕ້ອງກັງວົນ ເພາະການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງມີສຸ ຂະພາບທີ່ດີຕ້ອງຄວນມາພ້ອມໆກັບການຢູ່ຮ່ວມກັບ ຄົນຮອບຂ້າງຢ່າງປົກກະຕິສຸກດ້ວຍ.

ຮັບປະທານໂປຣຕີນກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອອກກຳລັງກາຍ?

ຄຳຖາມພື້ນຖານທີ່ທຸກຄົນທີ່ອອກກຳລັງກາຍສົງໄສຄວນກິນຫຍັງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຫຼິ້ນກ້າມ ກ່ອນອອກກຳລັງກາຍທຸກຄັ້ງ ປະມານ 2 ຊມ. ເຮົາຄວນຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນ ແລະ ຄາໂບໄຮເດຣດ ສຳລັບການຮັກສາກ້າມເນື້ອ ແລະ ເປັນພະລັງງານສຳຮອງໃຫ້ຫຼິ້ນກ້າມຈົນຄົບທຸກເຊັດທີ່ຕັ້ງເປົ້າໄວ້


ຈາກນັ້ນຮັບປະທານເວໂປຮຕີນ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໃຫ້ພະລັງງານຕໍ່າແຕ່ດູດຊຶມໄດ້ໄວເຊັ່ນ: ນໍ້າໝາກໄມ້ເພື່ອຢຸດການສູນເສຍ ກ້າມເນື້ອຈາກການຂາດພະລັງງານ ແລະ ຕ້ອງການພະລັງງານຢ່າງຮີບດ່ວນ ຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດຮັບປະທານອາຫານໄດ້ ຕາມປົກກະຕິແຕ່ລະຄາບຕາມຕ້ອງການ ເຊິ່ງຫຼັງການອອກກຳລັງກາຍຮ່າງກາຍຈະເພີ່ມລະດັບການເຜົາຜານພະລັງງານ ຕໍ່ມື້ປະມານ 300-500 ແຄລໍຣີ

ຮັບປະທານອາຫານຈັກຄາບຕໍ່ມື້ດີ?

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາຮັບປະທານອາຫານຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບການເຮັດວຽກຄື: ເຊົ້າ, ສວາຍ, ແລງ ຫຼື ອາດຈະ ມີຄາບເດິກສຳລັບບາງຄົນທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກ ເດິກ ແຕ່ສຳລັບນັກຫຼິ້ນກ້າມ ຫຼື ຄົນທີ່ຕ້ອງການອອກກຳລັງກາຍສ້າງກ້າມເນື້ອ ແລ້ວຈະບໍ່ມີຄາບອາຫານຫຼັກ ໂດຍສາມາດຈະແບ່ງເປັນຮັບປະທານເປັນຄາບຍ່ອຍ 6-8 ຄາບຕໍ່ມື້ດ້ວຍເຫດຜົນຂອງການໃຊ້ ພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຮັກສາກ້າມເນື້ອໃຫ້ຢູ່ຕົວໂດຍອາຫານທີ່ເນັ້ນຮັບປະທານກໍ່ຄື ວິຕາມິນ ຈາກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ໂປຣຕີນຈາກຊິ້ນສັດ, ຖົ່ວ ແລະ ຜັກບາງຊະນິດ ລວມທັງເຂົ້າໜົມປັງໂຮວີດ

ຮັບປະທານໂປຣຕີນແບບໃດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ທຸກຄົນຕ້ອງການໂປຣຕີນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ກຣາມຕໍ່ນໍ້າໜັກ 1 ກິໂລ. ເພື່ອໃຊ້ເສີມສ້າງຮ່າງກາຍ ແລະ ຫາກຕ້ອງການເສີມ ກ້າມເນື້ອກໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮັບປະທານໂປຣຕີນຢ່າງນ້ອຍ 2 ກຣາມຕໍ່ນໍ້າໜັກຕົວ 1 ກິໂລ

ສຳລັບຄົນຫຼິ້ນກ້າມຢ່າງຈິງຈັງການຮັບປະທານເວໂປຣຕີນຈະຊ່ວຍຄວບຄຸມໂປຣຕີນທີ່ຕ້ອງການຕໍ່ມື້ໄດ້ດີ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ ຫຼິ້ນເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ບໍ່ເນັ້ນກ້າມເນື້ອໃຫ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ການຮັບປະທານອາຫານທົ່ວໄປຕໍ່ຄາບໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ກໍ່ພຽງພໍຕໍ່ ການມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງກວ່າເກົ່າໄດ້ແລ້ວ.