ການປ້ອງກັນໜັງຫົວມັນ ແລະ ຂໍ້ຄວນຫຼີກລ້ຽງທີ່ຜູ້ຊາຍບໍ່ຄວນພາດ

ການປ້ອງກັນໜັງຫົວມັນ ແລະ ຂໍ້ຄວນຫຼີກລ້ຽງທີ່ຜູ້ຊາຍບໍ່ຄວນພາດ

ເມື່ອເວົ້າເຖີງປັນຫາໜັງຫົວມັນຫຼືຜົມມັນແລ້ວ ເຊື່ອວ່າໝຸ່ມໆຫຼາຍຄົນຄິດວ່າສາເຫດຫຼັກມາຈາກກຳມະພັນ ຫຼື ດ້ວຍສະພາບອາກາດຮ້ອນ ເຊື່ອບໍ່ວ່າຍັງມີປັດໄຈອື່ນໆ ອີກເທື່ອເຮັດໃຫ້ໜັງຫົວມັນໄດ້ ແລະ ກໍ່ມາຈາກພຶດຕິກຳຂອງກຳມະພັນຂອງຕົວເອງນີ້ແຫຼະ ສ່ວນຈະມີຈາກສາເຫດຫຍັງແດ່ນັ້ນ ໄປເບິ່ງພ້ອມໆກັນດີກວ່າ

ສະຜົມເລື່ອຍເກີນໄປ

ຄືແທ້ໆແລ້ວ ກໍ່ເປັນເລື່ອງດີທີ່ຜູ້ຊາຍບາງຄົນໝັ່ນສະຜົມທຸກມື້ (ແຕ່ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນບໍ່ສະທຸກມື້ດອກ ຂີ້ຄ້ານ ແຕ່ຮູ້ແລ້ວບໍ່ວ່າການສະຜົມເລື່ອຍໆ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ໜັງຫົວແຫ້ງແລ້ວ ໃນໄລ ຍະດົນແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ໜັງຫົວມັນຂຶ້ນດ້ວຍ)

ຈັດການຄຣີມນວດເພາະຢ້ານຜົມບໍ່ນຸ່ມ

ແປກດີຄືກັນ ທີ່ບາງຄົນຄິດວ່າແຮງໃຊ້ຄຣີມນວດຫຼາຍແຮງດີ ທັ້ງທີ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການໃຊ້ຄຣີມນວດຫຼາຍເກີນໄປເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໜັງຫົວມັນງ່າຍ ນອກຈາກນີ້ ຍັງຄວນຫຼີກລ້ຽງການເທຄຣີມນວດລົງເທິ່ງໜັງຫົວໂດຍກົງ ເນື່ອງຈາກບໍລິເວນໂຄນຜົມຈະມີນ້ຳມັນທີ່ໜັງຫົວຈະຜະ ລິດອອກມາຫຼັງຈາກສະຜົມປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ ສະນັ້ນເລີ່ມນວດຄຣີມນວດຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງກາງໄປຫາປາຍເສັ້ມຜົມຈະດີກວ່າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໜັງຫົວມັນຈົນເກີນໄປ

ໃຊ້ຫວີສົກກະປົກຫວີຜົມ

ເປັນເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆ ທີ່ຜູ້ຊາຍແບບເຮົາບໍ່ຄວນແນມຂ້າງເຊັ່ນກັນ ເພາະໃນເມື່ອເຈົ້າຫວີຜົມທຸກ ມື້ ສິ່ງສົກກະປົກຫຼືນ້ຳມັນກໍ່ຈະໄປຕິດຢູ່ນຳຫວີ ແລ້ວຄິດເບິ່ງວ່າຖ້າໃຊ້ຊ້ຳໆ ໂດຍເຮັດຄວາມສະອາດ ຄວາມໝັ່ນ ແລະ ສິ່ງສົກກະປົກກໍ່ກັບໄປຕິດຢູ່ເທິ່ງໜັງຫົວເຈົ້າຄືເກົ່ານັ້ນແຫຼະ