ການນອນບໍ່ພຽງພໍອາດຈະຕຸ້ຍຂື້ນ ແລະ ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ

 

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ​ນັ​ກ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ເລີ່ມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ສຶກສາກ່ຽວກັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ເວ​ລາ​ນອນ​ກັບ​ຄວາມ​ຕຸ້ຍ ແລະ ພະ​ຍາດ​ເບົາ​ຫວານ.

        ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ພົບ​ວ່າ: ຖ້າ​ວ່າເຮົາ​ຕ້ອງ​ການນອນ​ເພີ່ມ​ໃນ​ມື້​ທ້າຍ​ອາທິດ​ເພື່ອ​ທົດ​ແທນ​ການນອນ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ​ໃນ​ຕະຫຼອດໜຶ່ງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່ທ່ານ​ຕຸ້ຍ​ຂຶ້ນ ​ແລະ ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ເບົາ​ຫວານ​ປະ​ເພດ 2 ກໍ່​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ.

        ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາຈາກກໍ​ລະ​ນີ​ຕົວຢ່າງຈາກ 522 ຄົນ ພົບວ່າຜູ້​ທີ່​ນອນບໍ່​ພໍ​ໃນ​ຕະຫຼອດອາທິດມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ສູງຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ນອນພຽງພໍ, ຜົນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ຍັງໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ຜູ້​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຄວນ​ເພີ່ມ​ເວ​ລາ​ການນອນ​ໃ​ຫ້ຫຼາຍ​ຂື້ນ.

        ແຕ່​ໃນຄວາມເປັນຈິງ​ແລ້ວ, ໃນ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ພວກ​ເຮົ​າມີຄວາມຊິນເຄີຍກັບການເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການ​ຄົບ​ຄ້າ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ກັບໝູ່ເພື່ອນ, ກໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ຄົນ​ນອນບໍ່​ພຽງ​ພໍ​ໃນ​ມື້​​​ທຳມະດາ ແລະ ໄປນອນເພີ່ມໃນມື້ທ້າຍອາທິດແທນ. ໃນສັງຄົມທັນສະໄໝ, ເວລາການນອນຂອງຄົນແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງ ເພື່ອຮັບມືກັບການເຮັດວຽກ ແລະ ການຄົບຄ້າສະມາຄົມ.

ບັນຫາໂດຍທົ່ວໄປ

        ການຄົ້ນຄ້ວາກໍລະນີນີ້ແມ່ນນຳມາໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລບຣິສໂຕນ. ຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນ ‘’ໜີ້ການນອນ ‘’ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເວລາການນອນໃນມື້ທຳມະດາກັບທ້າຍອາທິດ.

        ສາດສະດາຈານ ດາຊີລີ ວິຊາການໃນທີມງານຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວວ່າ “ບາງຄົນເຫັນວ່າເສຍການນອນເຄິ່ງຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະມື້ບໍ່ເປັນບັນຫາຫຍັງ, ແຕ່ພວກເຮົາພັດປະກົດເຫັນວ່ານີ້ອາດຈະສ້າງຜົນສະທ້ອນຢ່າງເຫັນໄດ້ເຖິງສາເຫດເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຕຸ້ຍຂຶ້ນ ແລະ ເກີດມີສະພາບຕ້ານແອງສຸລິນຂຶ້ນ”

        ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນສັງຄົມທັນສະໄໝ ການນອນແມ່ນບັນຫາໂດຍທົ່ວໄປ, ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ 10 ປີຜ່ານໄປຈຶ່ງຈະຄ່ອຍໆຮູ້ຜົນການນອນຕໍ່ລະບົບປ່ຽນຖ່າຍຂອງຮ່າງກາຍ.

        ທ່ານກ່າວວ່າຜົນສະຫຼຸບທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໃນປະຈຸບັນແມ່ນ, ການເປັນໜີ້ດ້ານການນອນມີຜົນດີຊຸກຍູ້ຕໍ່ການຂະຫຍາຍຮອບແອວ ແລະ ລະບົບການປ່ຽນຖ່າຍຂອງຮ່າງກາຍ.

ການນອນບໍ່ພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕຸ້ຍ ແລະ ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ.

        ການນອນທີ່ພຽງພໍໃນແຕ່ລະມື້ຈະສ້າງຜົນສະທ້ອນອັນສຳຄັນຕໍ່ລະບົບປ່ຽນຖ່າຍຂອງຮ່າງກາຍ.

        ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄ້ວາຫຼົງໄຫຼນັ້ນແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າຜົນກະທົບຫຼັງຈາກໄດ້ປົວແປງສະພາບການນອນໃຫ້ດີຂື້ນ. ຖ້າວ່າຄົນທັງຫຼາຍສາມາດທຳຄວາມພະຍາຍາມເພີ່ມເວລານອນຍາວຂື້ນຈັກໜ້ອຍໜຶ່ງ, ກໍບໍ່ຕ້ອງການນອນເພີ່ມໃນມື້ທ້າຍສັບປະດາແລ້ວ

        ດຣ ໂລໂປເຊັນ ອາຈານລະດັບສູງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຊີລີ ຕີລາຄາວ່າ: ເອົາຜົນເບື້ອງຕົ້ນໃນກໍລະນີນີ້ມາຊີ້ນຳສຸຂະພາບຂອງຄົນທັງຫຼາຍຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມ, ທ່ານກ່າວວ່າພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການຫຼັກຖານຫຼາຍກວ່ານີ້ຕື່ມອີກ.