ການຄ້າແຂວງຫົວພັນ ບັນລຸເຖິງ 100 ຕື້ກວ່າກີບ

       ຜ່ານການຈັດຕັ້ງພັດທະນາ ຂະແແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າໃນໄລຍະ 9 ເດືອນມາ ເຫັນໄດ້ວ່າແຂວງຫົວພັນມີມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະຫັດຖະກໍາໄດ້ທັງໝົດ 148,22 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 77,20%, ໃນນັ້ນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງກວມເອົາ 23,63% ເທົ່າກັບ 35,02 ຕື້ກີບ, ຫັດຖະກໍາກວມເອົາ 76,37% ເທົ່າກັບ 113,20 ຕື້ກີບ.

     ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງແຂວງຫົວພັນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ສົກປີ 2015-2016 ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະຫັດ ຖະກໍາບັນລຸໄດ້ທັງໝົດ 148 ຕື້ກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 77,20%, ໃນນັ້ນ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງກວມເອົາ 23,63%  ແລະຫັດຖະກໍາກວມເອົາ 76,37% ນອກນີ້ຍັງສາມາດສົ່ງອອກສິນຄ້າ ໄດ້ທັງໝົດ 13,7 ລ້ານໂດລາ ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 61% ແລະມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າປະມານ 8,9 ລ້ານໂດລາ ປະຕິບັດໄດ້ 52% ມີມູນຄ່າເກັບຊື້ທັງໝົດ 176,35 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 88%, ມູນຄ່າຈໍລະຈອນຂາຍ ຍົກ 66,21 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຕິບັດໄດ້ 103% ແລະມູນຄ່າຈໍລະຈອນຂາຍຍ່ອຍ 375,70 ຕື້ກີບທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 89% ພ້ອມກັນນີ້ກໍປຸກລະດົມນັກທຸລະກິດນຳເອົາຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳແຂວງຫົວພັນໄປວາງສະແດງຂາຍຢູ່ງານຕະຫຼາດນັດ ຕ່າງແຂວງໄດ້ທັງໝົດໄດ້ 5 ຄັ້ງ.

ໃນຂະນະດຽວກັນນີ້ທົ່ວແຂວງ ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດທັງໝົດໄດ້ 325 ຫົວໜ່ວຍຂຶ້ນທະບຽນແລ້ວ 282,1 ຕື້ກີບ, ອອກໃໝ່ 238 ຫົວໜ່ວຍຂຶ້ນທະບຽນ 187,8 ຕື້ກີບ, ດັດແກ້ 87 ຫົວໜ່ວຍຂຶ້ນທະບຽນ 94,3 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນອຸດສາຫະກຳ 29 ຫົວໜ່ວຍຂຶ້ນທະບຽນ 36,3 ຕື້ກີບ, ບໍລິການ 65 ຫົວໜ່ວຍຂຶ້ນທະບຽນ 48,8 ຕື້ກີບ, ການຄ້າ 201 ຫົວໜ່ວຍຂຶ້ນທະບຽນ 69,1 ຕື້ກີບ, ກະສິກຳ 30 ຫົວໜ່ວຍຂຶ້ນທະບຽນ 127,7 ຕື້ກີບ.

     ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານງອຸດສາຫະກຳ ແລະຫັດຖະກຳໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແຂວງຫົວພັນຍັງຕັ້ງເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໃນສົກປີ 2017 ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ການພັດທະນາເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້, ສືບຕໍ່ປັບປຸງວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ສົ່ງເສີມບັນດາກຸ່ມການຜະລິດຫັດຖະກຳໃຫ້ ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ແລະສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປຸກລະດົມໃຫ້ມະຫາຊົນຫັນ ມາຊົມໃຊ້ຜະລິດຫັດຖະກຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະທ່າແຮງຂອງແຂວງເປັນຕົ້ນສິນຄ້າຫັດຖະກໍາຜ້າແພໄໝມ້ອນ, ຈັກສານ, ເຄາະຈອດ ແລະເຟີນີເຈີຂອງຊາວແຂວງຫົວພັນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນທັງເປັນການອະ ນຸລັກຮັກສາເອກະລັກຂອງແຂວງໄວ້ໃຫ້ຍືນຍົງ.

     ພ້ອມກັນນີ້ ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ນັກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນໃນເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກຳທີ່ເປັນບຸລິມາສິດຂອງແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງງານຊີມັງ, ໂຮງງານປັ້ນຫຼໍ່ແບບທັນສະໄຫມ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະອື່ນໆ ພ້ອມທັງຫາວິທີແກ້ໄຂການເອົາລັດເອົາປຽບລະຫວ່າງພໍ່ຄ້າມືກາງກັບປະຊາຊົນຜູ້ຜະລິດ ແລະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່ານໍາເຂົ້າບັນລຸ 23,23 ລ້ານໂດລາ ແລະສົ່ງອອກໃຫ້ບັນລຸ 17,92 ລ້ານໂດລາ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ