ການຂະຫຍາຍເກີບທີ່ມັນແນ່ນໆ ໃຫ້ໃສ່ໄດ້ພໍດີ

ການຂະຫຍາຍເກີບທີ່ມັນແນ່ນໆ ໃຫ້ໃສ່ໄດ້ພໍດີ

ສ່ວນໃຫຍ່ປັນຫານີ້ຈະເກີດຂຶ້ນກັບເກີບຄູ່ໃໝ່ຂອງເຈົ້າ ມັນມັກສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກແນ່ນ ແລະ ເຈັບເມື່ອເຮົາໃສ່ ຫາກເຈົ້າມີປັນຫານີ້ຢູ່ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາແນະນຳວິທີຢືດເກີບທີ່ມັນແນ່ນຕີນໃຫ້ໃສ່ໄດ້ພໍດີດ້ວຍວິທີ່ງ່າຍໆ ແລະ ສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ເຄັດລັບທີ່ເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ເຈົ້າເຫັນນີ້ເໝາະກັບເກີບໜັງ ແຕ່ເຈົ້າສາມາດທົດລອງໃຊ້ເຄັດລັບນີ້ກັບເກີບປະເພດອື່່ນໄດ້ອີກຄືກັນ

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງເຮັດ

ໃຊ້ຖົງປຼາສະຕິກທີ່ມີຊິບລ໊ອກ 2 ຖົງ ແລະ ໃສ່ນ້ຳລົງໄປໃນຖົງປະມານ ¼ ຂອງຖົງ ຈາກນັ້ນນຳຖົງນ້ຳໃສ່ເຂົ້າໄປໃນເກີບ ແລະ ນຳເກີບວາງໄວ້ໃນຊ່ອງແຊ່ແຂງຂອງຕູ້ເຢັນ ປ່ອຍຖີ້ມໄວ້ຈົນກວ່ານ້ຳຈະແຂງແລ້ວຄ່ອຍນຳເກີບອອກມາວາງຖີ້ມໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງເປັນເວລາ 20 ນາທີເພື່ອໃຫ້ນ້ຳແຂງລະລາຍ

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃຫ້ນຳຖົງນ້ຳແຂງອອກມາຈາກເກີບ ແລະ ເປົ່າເກີບໃຫ້ແຫ້ງດ້ວຍເຄື່ອງເປົ່າ ເຄັດລັບງ່າຍໆ ນີ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າແປກໃຈກັບຜົນລັບທີ່ອອກມາ