ການກິນເຈ

 

ການກິນເຈ ແມ່ນ ວັດທະນະທໍາ ຂອງ ປະເທດຈີນ ແລະ ເຜີຍແພ່ໂດຍຄົນໄທເຊື້ອສາຍຈີນ. ປະເພນີ ດັ່ງກ່າວ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ກິນອາຫານ ເຈ ກໍ່ໄດ້ສາມາດ ເລືອກເວລາ ທີ່ຕ້ອງການກິນ ເຈ ຂອງ ປະເພນີ ດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ກໍ່ຍັງມີ ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ ກິນຊີ້ນບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຈະເປັນງານບຸນເທົ່ານັ້ນ. ການກິນເຈມັນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຖືກເຊື່ອວ່າການກິນເຈບໍ່ໄດ້   ບຽດບຽນສັດທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະ ເປັນການສົ່ງເສີມບຸນເມກຕາດ້ວຍ .ນອກຈາກນັ້ນ ການ​ກິນ​ເຈ ຍັງມີຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆທັງໂດຍທໍາມະຊາດ ແລະ ໂດຍຕົນຂອງພວກເຮົາ​ເອງ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍຍັງມີການກິນອາຫານເຈ ທີ່ບໍ່ໄດ້ກິນຊີ້ນພຽງແຕ່ຈໍາກັດການມັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ຂາດຫາຍໄປຈາກການບໍ່ກິນເນື້ອສັດ . ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບທາດໂປຼຕີນຈາກສັດ ແຕ່ວ່າ ມັນຈະຕ້ອງຮັບ​ປະທານນົມ ຫຼື ນົມຖົ່ວເຫຼືອງແທນຊຶ່ງສາມາດທີ່​ຈະທົດແທນ​ໄດ້.  ທາດ​ເຫລັກຮ່າງ​ກາຍ  ຂອງ​ຄົນ​ເຮົາ​ແມ່ນ ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຫລາຍ​ແຕ່​ຈະ​ມີ​ຢູ່​ນຳ​ເນື້ອ​ສັດ​ຈື່ງ​ຕ້ອງ​ມີ​ຜັກ​ສີຂຽວ​ເຂົ້າ​ມາ​ທົດ​ແທນ. ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະກິນອາຫານ​ເຈ​​ແທ້ໆ​ນັ້ນຕ້ອງ​ມີການວາງແຜນການກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ກຸ່ມ ຂອງສານອາຫານ.