ກະລ່ຳປີຊ່ວຍລຸດຄວາມອ້ວນໄດ້ແທ້ບໍ່

   ຖ້າວ່າເວົ້າເຖິງຄວາມອ້ວນຄົງຈະບໍ່ເປັນທີ່ປາຖະໜາຂອງໜຸ່ມໆ ແລະ ສາວໆຫຼາຍຄົນບໍ່ຊັ້ນຄືຊິບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນລຸດຄວາມອ້ວນອອກມາແນ່ນອນແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການລຸດຄວາມອ້ວນທັງຫຼາຍ ຮູ້ແລ້ວຫຼືບໍ່ວ່າການຮັບປະທານຜັກກະລ່ຳປີສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລຸດຄວາມອ້ວນໄດ້ ??

   ກະລ່ຳປີເປັນຜັກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ປູກຢູ່ໃນບ້ານເຮົາ ແລະ ສາມາດຫາຊື້ໄດ້ຕາມຕະຫຼາດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນລາຄາກໍບໍ່ແພງຂຶ້ນຕາມລະດູການ ມີຜົນການວິໄຈອອກມາແລ້ວວ່າ ໃນກະລ່ຳປີມີກົດທາທາຣິກ ເຊິ່ງມີຄຸນສົມບັດຊ່ວຍໃນການຢັບຢັ້ງບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຕານ ແລະ ແປ້ງກາຍເປັນໄຂມັນຈຶ່ງສາມາດຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງການລຸດນ້ຳໜັກໄດ້ ໂດຍການນຳມາເຮັດເປັນອາຫານ ແຕ່ວ່າຕ້ອງຮັບປະທານໃນປະລິມານທີ່ພໍດີ ຫາກຮັບປະທານຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຕ່ອມໄທຣອຍໄດ້.

   ເມື່ອຮູ້ປະໂຫຍດຂອງກະລ່ຳປີແລ້ວ ກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສິ້ນເປືອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍເພື່ອໄປຫາຊື້ອັນນັ້ນອັນນີ້ມາຊ່ວຍໃນການລຸດຄວາມອ້ວນ ແລະ ຍັງເປັນຜົນດີທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຢາລຸດຄວາມອ້ວນອີກດ້ວຍ.