ກະຊວງແຈ້ງແລ້ວ! ຮັບໃບປະກາດ ມຊ ປີນີ້ມີການປ່ຽນແປງ

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກີລາ ເລກທີ 2685/ມຊ.ກວ ລົງວັນທີ24ສິງຫາ2016 ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຮັບໃບປະກາສະນິຍະບັດສົກສຶກສາ 2016 ນີ້ ໃຫ້ແຕ່ລະຄະນະຈັດພໍໃຜພໍລາວ ໂດຍການຈັດໃນຮູບແບບພິທີສະຫລຸບສົກຮຽນ ແລະເປີດສົກຮຽນໃຫມ່ ໂດຍສອດການມອບໃບປະກາສະນິຍະບັດເຂົ້າໃນພິທີ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະປະຫຍັດມັດທະຍັດ. ພິທີຕ້ອງຈັດຂຶ້ນຫລັງຈາກສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມອາຊຽນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 10 ກັນຍາເປັນຕົ້ນໄປ.