ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເຕືອນ ຄ່າບໍລິການຂອງຄລີນິກແລະໂຮງໝໍເອກະຊົນ ໃຫ້ຢູ່ໃນຄ່າບໍລິການທີ່ເໝາະສົມ

ຈາກແຫລ່ງຂ່າວລາວພັດທະນາ ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ ຈັນພົມມາ ວົງສຳພັນ ຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໄດ້ອອກມາເຕືືອນບັນດາຄລີນິກ ແລະ ໂຮງໝໍເອກະຊົນແຫ່ງຕ່າງໆໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຈັນຍາບັນຈັນຍາທຳຂອງແພດໝໍ ແລະ ໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນໄດ້ມີຫາງສຽງຈັນສັງຄົມສ່ອງແສງມາວ່າຄ່າບໍລິການຂອງຄລິນິກ ແລະ ໂຮງໝໍເອກະຊົນສ່ວນຫຼາຍຈະເກັບຄ່າບໍລິການສູງເກີນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສິ່ງດັ່ງກ່າວກໍແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງກົມປິ່ນປົວ, ໂດຍເລີ່ມແຕ່ຂັ້ນຕອນການຂໍ້ອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆແມ່ນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກວາງອອກໃຫ້ເຂັ້ມງວດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານລາຄາຄ່າບໍລິການເຖິງວ່າພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ຄວບຄຸມ, ແຕ່ທຸກຄລີກນິກ ແລະ ໂຮງໝໍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຈັນຍາບັນຈັນຍາທຳຂອງແພດໝໍບໍ່ເກັບຄ່າບໍລິການແພງຈົນເກີນໄປ, ທ່ານຫົວໜ້າກົມດັ່ງ ກ່າວບອກວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາມີບາງຄລີນິກ ແລະ ໂຮງໝໍເອກະຊົນຍັງ
ສວຍໂອກາດໃນການເກັບຄ່າບໍລິການສູງເກີນຄວາມເປັນຈິງກໍໃຫ້ເກີດຫາງສຽງຈາກສັງຄົມຄືດັ່ງກ່າວ ແລະ ຕໍ່ບັນຫານີ້ໃນຜ່ານມາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງຕົວກໍໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂ, ໂດຍໃຫ້ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງລົງກວດ ກາບັນດາຄລີນິກ ແລະ ໂຮງໝໍເອກະຊົນດັ່ງກ່າວຢ່າງໜ້ອຍປີລະ 2 ຄັ້ງ, ຖ້າພົບເຫັນວ່າມີການສວຍໂອກາດ ຫລື ປະພຶດໃນຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງຄືດັ່ງກ່າວຈະມີການກ່າວເຕືອນ ແລະ ດຳເນີນມາດຕະການຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ຊຶ່ງຕາມຫລັກການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກວາງອອກແລ້ວ ທຸກໆຄລີນິກ ແລະ ໂຮງໝໍເອກະຊົນຈະຕ້ອງຕິດລາຄາຄ່າບໍລິການຂອງຕົນໄວ້ຢ່າງລະອຽດ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮັບບໍລິການໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ປາສະຈາກການສວຍໂອກາດ.
ຫົວໜ້າກົມເປີດເຜີຍຕໍ່ນັກຂ່າວໃນວັນທີ 6 ຕຸລານີ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງຕົນໄດ້ມີມາດຕະການເພື່ອຄຸ້ມຄອງການບໍລິການຂອງຄລີນິກ ແລະ ໂຮງໝໍເອກະຊົນໃຫ້ເຂັ້ມງວດກວ່າເປັນຕົ້ນແມ່ນຈະກວດກາຄືນບັນດາຄລີນິກ ແລະ ໂຮງໝໍເອກະຊົນທີ່ດຳເນີນການບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຖືກຕາມຫຼັກຈັນຍາບັນຈັນຍາທຳຂອງແພດໝໍ, ຖ້າຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນຈະບໍ່ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການຕໍ່ໄປອີກ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາຄລີກນິກ ແລະ ໂຮງໝໍເອກະຊົນແຫ່ງຕ່າງໆໃນການເກັບຄ່າບໍລິການແມ່ນຕ້ອງຢູ່ໃນຫຼັກຈັນຍາບັນຈັນ ຍາທຳຂອງແພດໝໍ ແລະ ຖ້າທາກປະຊາຊົນທ່ານໃດພົບເຫັນວ່າມີຄລີນິກ ຫລື ໂຮງໝໍໃດໜຶ່ງ ນັບທັງໂຮງໝໍລັດຫາກມີການສວຍໂອກາດຄືດັ່ງກ່າວຂໍແຈ້ງມາຍັງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍຄືກົມປິ່ນປົວກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອມີມາດຕະການແກ້ໄຂໄດ້ທ່ວງທັນ.