ກະຊວງພາຍໃນຊີ້ແຈງບັນຫາການສອບເສັງຄັດເລືອກລັດຖະກອນໂດຍເນັ້ນຄົນດີຄົນເກັ່ງ ແລະ ຈະບໍ່ໃຫ້ມີອີກວ່າຄົນເຈົ້າຄົນຂອ້ຍ

ໃນວັນທີ 7 ມັງກອນນີ້, ທ່ານ ຄຳໝັ້ນ ສູນວິເລີດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງຂໍ້ຊັກຖາມຂອງປະຊາຊົນ ຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີVII ກ່ຽວກັບບັນຫາການສອບເສັງເປັນລັດຖະກອນ ວ່າ: ການເລືອກເຟັ້ນ, ສອບຄັດເລືອກ ແລະ ບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຫລັກການສະເໝີພາບ, ເປີດເຜີຍ, ພາວະວິໄສ, ເປັນທຳບົນພື້ນຖານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ມາດຖານຂອງຕຳແໜ່ງງານ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄະນະກຳມະການສອບເສັງ ໄດ້ພະຍາຍາມສູງໃນການປະຕິບັດຕາມຮູບແບບ, ວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນການສອບເສັງ ເພື່ອເລືອກເຟັ້ນເອົານັກສອບເສັງທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ໄດ້ຄະແນນຕາມຄາດໝາຍທີ່ຄະນະກຳມະການສອບເສັງໄດ້ກຳນົດໄວ້ ເພື່ອຮັບບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ ຕາມລະບຽບ, ໂດຍລັດຖະບານ ຈະເປັນຜູ້ອະນຸມັດຈຳນວນ, ແບ່ງຕົວເລກລັດຖະກອນໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນບົນພື້ນຖານການສະເໜີຈາກອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນແຕ່ລະສົກງົບປະມານ.

ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ແຈ້ງຕື່ມວ່າ: ໃນຕໍ່ໜ້າກະຊວງພາຍໃນກໍຄືກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການ ໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບ ແລະ ຫລັກການ ໃນການສອບເສັງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກການສະເໝີພາບ, ເປີດເຜີຍ, ພາວະວິໄສ-ເປັນທຳບົນພື້ນຖານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມາດຕະຖານ ຂອງຕຳແໜ່ງງານຫວ່າງແທ້, ຫລີກເວັ້ນການສອບເສັງ, ການເລືອກເຟັ້ນເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຮັກສາເດີມ, ຄົນເຈົ້າຄົນຂ້ອຍ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ນັກສອບເສັງ ຜູ້ທີ່ມີຄະແນນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ຂອງຄະນະກຳມະການກຳນົດໄວ້ຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນຕາມລະບຽບການ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ພາວະວິໃສ ແລະ ເປັນທຳ ໃຫ້ແກ່ນັກສອບເສັງທຸກຄົນຫລາຍຂຶ້ນ

Pathedlao Lao