(ຢ່າ) ເບິ່ງອະດີດຂອງຄົນ

ກ້າວຜ່ານອະດີດໃຫ້ໄດ້ ຖ້າທ່ານຍັງຍຶດຕິດກັບອະດີດຂອງຄູ່ຄອງ ຄິດຊ້ຳໆ ແລະ ທຸກຊ້ຳໆ ຢູ່ກັບອະດີດທີ່ບໍ່ຜ່ານພົ້ນ ເບິ່ງອະດີດຄົນອື່ນບໍ່ດີ ຕີກອບເບິ່ງຄົນຈາກເງົາຂອງເຂົາບໍ່ຍຸດຕິທໍາກັບທັງກັບເຂົາ ຫຼື ​ເຈົ້າ.

ໃຜກໍຢາກຮູ້ອະດີດຂອງຄົນທີ່ເຮົາຄົບທັງນັ້ນເລື່ອງນີ້ວ່າກັນບໍ່ໄດ້ ແລະ ຫ້າມ(ໃຈ)ກັນບໍ່ໄຫວຍິ່ງເປັນອະດີດທີ່ "ປິດ​ບັງ" ຫຼື ຈົງໃຈທີ່ຈະປິດ​ບັງກໍຍິ່ງເລັ່ງໃຈສໍາລັບຜູ້ຢາກຮູ້ຍິ່ງຂຶ້ນໄປອີກສໍາຄັນທີ່ວ່າອະດີດຂອງເຂົາ ຫຼື ເຈົ້ານັ້ນ ບໍ່ສໍາຄັນຖ້າມັນບໍ່ພັດທະນາໃຫ້ເປັນໄປໃນທາງບວກ.

ວິທີຕັ້ງຮັບຕໍ່ອະດີດຜ່ານພົ້ນ ແລະ ຂະບວນການເພື່ອປ່ອຍວາງ

1.ບາງຄົນໃຊ້ວິທີຊັກຖາມກົງໆ ອອກແນວຈິງໃຈ, ບາງຄົນໃຊ້ວິທີຖາມ​ເລື້ອຍໆ, ອອກແນວໃສ່ໃຈ ເຮັດຄືເປັນຫ່ວງ ຫຼື ບາງຄົນກໍ​ເຮັດ​ຄື​ບໍ່​ເອົາ​ຄວາມ ເຮັດຄືສະບາຍໆ ຄືບໍ່ໄດ້ກໍາລັງຄົ້ນຫາສິ່ງໃດແຕ່ບໍ່ວ່າ​ເຈົ້າຈະເຮັດຫຍັງ ຫຼື ມີກົນລະຍຸດຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ປິດ​ບັງ​ໃນອະດີດ​ແນວ​ໃດ ​ເຈົ້າເອງທີ່ຕ້ອງ​ເຕືອນຕົນເອງກ່ອນວ່າຂໍ້ມູນນັ້ນຈະມີຜົນຕໍໍ່​ເຈົ້າປານ​ໃດ.

2.ນັ້ນໝາຍເຖິງການອະນຸຍາດໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄວາມລັບໃດໆ ມີອິດທິພົນຕໍ່​ເຈົ້າພຽງໃດ ກະແຈຂອງເລື່ອງນີ້ກໍຄື ຈະບໍ່ມີຫຍັງທີ່ສໍາຄັນ ຫຼື ມີອິດທິພົນຕໍ່ຊີວິດຂອງ​ເຈົ້າໄດ້ຖ້າບໍ່ອະນຸຍາດ.

3.ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ໄປຮູ້ສິ່ງທີ່​ເຈົ້າໄດ້ຮູ້ ແທນທີ່ຈະຈົບກໍບໍ່ຈົບ ກາຍເປັນວ່າພໍບອກກັນຂຶ້ນມາ​ແທ້ໆແລ້ວກາຍເປັນປົມບັນຫາຂອງຄວາມສໍາພັນໄປເລີຍ, ​ແນວນີ້ກໍຕ້ອງຖືວ່າ​ເຈົ້າເອງທີ່ເປັນຜູ້ທໍລະຍົດຕໍ່, ຄໍາສັນຍາທີ່ບອກມາເຖາະ, ບໍ່​ເປັນຫຍັງດອກ.

4.ແຍກປະເດັນເລື່ອງອະດີດ ແລະ ເລື່ອງໃນປັດຈຸບັນລວມທັງເລື່ອງໃນອະນາຄົດ ແມ້ຈະບໍ່ສາມາດຕັດຂາດຈາກກັນບາດດຽວ ແຕ່ໃນທຸກຄວາມສໍາພັນຂອງຜູ້ຄົນເທິງໂລກນີ້ການແຍກປະເດັນໃນເລື່ອງຂອງ​ເວລາເຮັດໃຫ້ແກ້ບັນຫາໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ.

5.ບອກຕົນເອງວ່າ ບາງ​ເທື່ອບັນຫາໃນອະດີດກໍຄືບັນຫາໃນອະດີດ ປັດຈຸບັນເລື່ອງນັ້ນບໍ່ໄດ້ເປັນບັນຫາອີກຕໍ່ໄປ ຫຼື ປັດຈຸບັນການປ່ອຍເລື່ອງນັ້ນໃຫ້ຢູ່ອະດີດຕໍ່ໄປບໍ່ສ້າງບັນຫາ.

6.ການຮູ້ອະດີດຂອງຄູ່ຄອງຂອງເຮົາເບິ່ງໃນມຸມໜຶ່ງກໍຄືຄວາມຮອບຄອບຂອງເຮົາໃຜຊິຢາກມີຄູ່ທີ່ອະດີດເປັນຄາດຕະກອນຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ແມ່ນຫຍັງທີ່ຮ້າຍພໍກັນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຕືອນຕົນເອງຄືການຕີກອບເບິ່ງຄົນຈາກເງົາທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາພາດການຮູ້ຈັກເຂົາໃນປັດຈຸບັນ.

7.ການຮູ້ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນໃດໆ ໃນແງ່ຂອງຕັນຫາຄືຂໍ້ເທັດຈິງອັນໜຶ່ງທີ່ມີຜົນ ຫຼື ບໍ່ມີຜົນກໍໄດ້ການບໍ່ຮູ້ໃນບາງຄັ້ງອາດເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າການຮູ້ແລ້ວມິດໄວ້ ການຈົງໃຈທີ່ຈະບໍ່ຮູ້ ຫຼື ການຮູ້ເມື່ອອີກຝ່າຍຕ້ອງການໃຫ້ຮູ້ຍັງມີອີກຫຼາຍມິຕິຂອງການລ່ວງຮູ້(ອະດີດ)ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດ​ເຈົ້າ ແລະ ຊີວິດຄູ່ຂອງ​ເຈົ້າປ່ຽນໄປເລີຍ.

ສະຫຼຸບວ່າຄົນທຸກຄົນມີການຮຽນຮູ້ຄົນທຸກຄົນປ່ຽນໄດ້ອະດີດກໍຄືກັນ​ເຈົ້າເອງກໍມີອະດີດຄືກັນ​ເດີ້ຢ່າລືມ...