Victory Future Tech Logo

ບໍລິສັດ ວິກຕໍຣີ ຟິວເຈີ້ເທັກ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ.

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ນາຄຳ, ໜ່ວຍ 9, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 550685, 021 550686, 020 55999998, 020 78881268

Website: http://victoryfuturetech.com

E-Mail: info@victoryfuturetech.com